Palkkioperusteet

Laskutusperusteena käytämme tuntiveloitusta, joka asian luonteesta riippuen on alkaen 185 €/h.

Ennen toimeksiantoon ryhtymistä kartoitetaan tilanne ja selvitetään kuluriskit. Samoin selvitetään aina asiakkaan mahdollisuudet saada asiassa maksutonta oikeusapua oikeusapulaissa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Edelleen selvitetään aina myös se, onko asiakkaalla vakuutusta, johon sisältyy oikeusturvaetu. Kotivakuutukseen pääsääntöisesti sisältyy oikeusturvaetu, joka kattaa pääosan oikeudenkäyntikuluista.

Asian hoitamiselle voidaan myös neuvotella ja sopia kiinteä hinta. Kiinteän hinnan määrittäminen riippuu asian laadusta ja luonteesta. Asiakas voi halutessaan pyytää hinta-arviota.

Hinnasto

Hinnasto on ohjeellinen ja soveltuu työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen normaaleihin tyyppitapauksiin. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Valmistelu

 • Neuvottelut alkaen 185 €/h, yritysasiat 200 €/h 
 • Oikeuteen menevän asian tutkiminen ja valmistelu, avustaminen oikeudenkäynneissä 200 €/h.

Asiakirjojen laatiminen

 • Testamentit alkaen 300 €.
 • Avioehtosopimukset alkaen 300 €. 
 • Perunkirjoitukset alkaen 500 €. Veloitus määräytyy työn määrän ja laadun mukaan. 
 • Muut asiakirjat sopimuksen mukaan. 
 • Perinnönjaot ja ositukset; palkkio määräytyy asian laadun ja sen edellyttämien toimenpiteiden mukaan edellä mainittuja palkkioperusteita ja aikaperusteista palkkioveloitusta noudattaen.
 • Haastehakemus, oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen ja niihin liittyvät valmistelevat toimet jne. alkaen 200 €/h.

Yhtiöiden perustaminen

 • Osakeyhtiö alkaen 1.000,00 €. 
 • Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö alkaen 1.000,00 €.

Muu edustaminen

 • Esiintyminen kauppaneuvotteluissa, katselmuksissa tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa; palkkio määräytyy suoritetun työn ja asian laadun mukaan noudattaen soveltuvin osin edellä olevia ohjeita ja tuntiveloitusta.

Perintäasiat

 • Perintäasioissa palkkio määräytyy suoritetun työn ja asian laadun mukaan noudattaen soveltuvin osin edellä olevia ohjeita ja tuntiveloitusta.

Konkurssiasiat

 • Palkkio määräytyy konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusten mukaisesti.

Kulukorvaukset

 • Postitusmaksut ja asiakirjojen kopiointikulut.
 • Kilometrikorvaus verohallituksen kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti.
 • Asiointiin ja matkoihin käytetty aika 50,00 €/h. 

Normaalipalkkiota korkeampaa tuntiveloitusta käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Tehtävä joudutaan suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä.
 • Tehtävä on tavanomaista vaikeampi tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa.
 • Avustajalla on tavallista suurempi vastuu taloudellisista tai muista erityisistä syistä.